WhatsApp

ทางแฮกเกอร์นำข้อมูล 487 ล้านเบอร์โทรจากผู้ใช้ WhatsApp

ทางแฮกเกอร์นำข้อมูลที่อ้างว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ WhatsApp 487 ล้านคน จาก 84 ประเทศ ไปขายบนกระดานสนทนาสำหรับแฮกเกอร์

ซึ่งในจำนวนนี้มี 32 ล้านเบอร์ที่มาจากสหรัฐอเมริกา 45 ล้านเบอร์มาจากอียิปต์ 5 ล้านเบอร์มาจากอิตาลี 29 ล้านเบอร์มาจากซาอุดีอาระเบีย เบอร์จากฝรั่งเศสและตุรกี ประเทศละ 20 ล้านเบอร์ 10 ล้านเบอร์มาจากรัสเซีย และอีก 11 ล้านเบอร์มาจากสหราชอาณาจักร

ทางด้านของเว็บไซต์ Cybernews ระบุว่าแฮกเกอร์ที่นำข้อมูลมาขายไม่ได้เปิดเผยว่านำข้อมูลมาจากไหน และใช้วิธีการแบบไหน แต่ Cybernews เชื่อว่าแฮกเกอร์ใช้วิธีการที่เรียกว่า Web Scraping ซึ่งเป็นการใช้สคริปต์อัตโนมัติในการดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

WhatsApp มีฐานผู้ใช้รวมทั้งสิ้นอยู่ราว 2,000 ล้านคน

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!