Mozilla

ทาง Mozilla จัดตั้งกองทุน 30 ล้านดอลลาร์มุ่งเน้นสร้างระบบนิเวศ AI

ทางด้าน Mozilla ได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างระบบนิเวศสำหรับ AI แบบโอเพนซอร์สโดยเฉพาะที่มีชื่อว่า “Mozilla.ai”

โดยที่วิสัยทัศน์ของ Mozilla.ai คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ AI ให้มีความน่าเชื่อถือ, ความรับผิดชอบ และเปิดกว้าง พร้อมกับเป็นพื้นที่เทคโนโลยีขนาดใหญ่ และให้สถาบันการศึกษามาร่วมกันสร้างระบบนิเวศ AI ให้เป็นอิสระ, กระจายอำนาจ และเชื่อถือได้ไปพร้อม ๆ กัน

บริษัทใหม่นี้จะนำทีมโดย โมเอซ ดราอีฟ (Moez Draief) ผู้เชี่ยวชาญจากการทำงานประยุกต์โดยใช้ AI ในเชิงปฏิบัติ, คาริม ลาคานี (Karim Lakhani) หัวหน้านักวิทยาสตร์อุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัย Harvard และ นาวีรนา ซิงห์ (Navrina Singh) จาก Credo

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!