Tiktok

ทาง TikTok จะเปลี่ยนมาตรการเกี่ยวกับบัญชีการเมืองในสหรัฐฯ ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ทาง TikTok จะเปลี่ยนแปลงกฎที่เกี่ยวกับบัญชีทางการเมือง ตั้งแต่บัญชีรัฐบาล นักการเมือง ไปจนถึงพรรคการเมือง โดยจะมีการยืนยันว่าบัญชีเหล่านี้เป็นบัญชีของแท้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่ากำลังรับชมเนื้อหาจากสถาบันหรือบุคคลทางการเมืองตัวจริง

ซึ่งทาง TikTok ได้ให้เหตุผลว่ามาตรการใหม่ที่กำหนดขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาบรรยากาศเชิงบวกของแพลตฟอร์มเอาไว้โดยระบุว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองมาสมัครบัญชีบน TikTok แต่ก็พร้อมต้อนรับผู้ที่ตัดสินใจสมัคร และชี้ว่าการระบุตัวตนของบัญชีผู้ใช้ที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง “จะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้สร้างเนื้อหากับชุมชนของพวกเขา”

เดิมทีนั้นทาง  TikTok มีระบบตราบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Verified Badge) อยู่แล้ว แต่ก็เป็นทางเลือกเท่านั้น โดยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง TikTok จะทดลองบังคับให้บัญชีการเมืองในสหรัฐอเมริกาจะต้องติดตราแสดงว่าเป็นบัญชีที่ได้รับการรับรอง ในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ แล้วนั้น TikTok ยังเพิ่มการห้ามการโฆษณาทางการเมืองในระดับบัญชีด้วย โดยบัญชีของนักการเมืองและพรรคการเมืองจะไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การโฆษณาได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังจะห้ามการระดมทุนทางการเมือง การให้เงิน รับเงิน และการใช้เงินในการโปรโมตบัญชี ผ่านฟีเจอร์ทำเงินของ TikTok ได้นั้น รวมถึงยังไม่สามารถชี้ช่องให้ประชาชนไปบริจาคเงินบนเว็บไซต์ของตัวเองอีกด้วย

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!

By admin