Youtube

ทาง Youtube ทดสอบฟีเจอร์ ‘pinch to zoom’ กางนิ้วเพื่อซูมคลิป (เฉพาะผู้ใช้ระดับพรีเมียมเท่านั้น)

ทาง Youtube ได้เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ‘pinch to zoom’ อย่างเงียบ ๆ สำหรับผู้ใช้บริการระดับพรีเมียม โดยผู้ใช้สามารถใช้นิ้วกางขยายออกเพื่อซูมวิดีโอ และยังสามารถขยับหน้าแสดงผลไปมา (pan around) ไม่ว่าจะเป็นการดูในแนวตั้งหรือแนวนอน

หากคุณเป็นผู้ใช้ Premium คุณจะสามารถทดลองแตะที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองจากนั้นเข้าไปที่ ‘Your Premium benefits’ และกดที่หมวดหมู่ ‘Try new features’ ก็จะสามารถทดลองฟังก์ชันซูมได้ โดยอาจต้องรอสักพักจึงสามารถเข้าทดสอบฟีเจอร์ดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อทำได้แล้วผู้ใช้จะสามารถซูมได้สูงสุดถึง 8 เท่า

Pinch to zoom จะเปิดให้ทดลองใช้จนถึงวันที่ 1 กันยายนนี้เฉพาะผู้ใช้ระบบปฏิบัติการณ์ Android ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวก็มากพอสำหรับผู้ใช้ที่จะได้ทดลองฟีเจอร์ใหม่และให้ฟีดแบคกลับไป

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก!!