Google

ทางGoogle ฟอร์มทีมพัฒนา GUAC เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลให้ใช้ฟรี

ทาง Google กำลังเฟ้นหาหุ้นส่วนที่จะมาช่วยพัฒนาโครงการ Open Source อันใหม่ที่ชื่อว่า GUAC (Graph for Understanding Artifact Composition) ที่จะมาเปลี่ยนวิธีการทำความเข้าใจห่วงโซ่การพัฒนาซอฟต์แวร์ของทั้งอุตสาหกรรม

และเป้าหมายของการพัฒนา GUAC คือการทำให้ทุกคนเข้าถึงเบื้องหลังของการพัฒนาซอฟต์แวร์และข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นองค์กรหรือมีเงินทุนเท่านั้น

นอกจากนี้ GUAC ยังจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมและสังเคราะห์ซอฟแวร์และข้อมูลต่าง ๆ จากหลายแหล่งเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น

โดยปัจจุบัน Google ได้รับความช่วยเหลือจาก Kusari มหาวิทยาลัยเพอร์ดู และ CITI ในการสร้าง GUAC ขึ้นมา

กระบวนการของ GUAC เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นข้อมูลภายในและเป็นข้อมูลเปิด จากนั้นจะนำข้อมูลมาย่อยเป็นรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข้อมูล Artifact ข้อมูลช่องโหว่ หรือข้อมูลสำหรับนักพัฒนา ต่อมา GUAC จะนำข้อมูลที่แบ่งในแต่ละประเภทมาประกอบกันเป็นกราฟเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน และนำมาวิเคราะห์ให้ในท้ายที่สุดเพื่อตอบคำถามที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการรู้

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!