Goto

มีข่าวว่า GoTo บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สุดจากอินโดนีเซีย จะปลดพนักงานอีก

โดยที่ทาง PT GoTo Gojek Tokopedia บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเผยว่าจะปลดพนักงานรอบใหม่ราว 600 ตำแหน่ง เพื่อปรับองค์กรและเพิ่มกำไร

และเมื่อปีที่แล้ว GoTo เคยปลดพนักงานไปแล้วมากถึง 1,300 คน

GoTo ระบุว่าการปลดพนักงานในรอบนี้อยู่ภายใต้แผนการควบรวมธุรกิจบางอย่างและปรับรวมทีมงานบางทีม เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทเคยระบุไปก่อนหน้านี้ว่ามีแผนจะทำให้บริษัทคล่องตัวมากขึ้น และรักษาความสามารถในการเติบโตท่ามกลามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!

By admin