Google

มีคำเตือนจากGOOGLEเข้าไปล็อกอินบ้างนะ Google จะลบบัญชี Gmail ที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 2 ปี

โดยล่าสุดนโยบายของ Google เตรียมลบบัญชี Gmail หากบัญชีดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหวใช้งานเกิน 2 ปี และจะทำการลบบัญชีถาวรภายในเดือนธันวาคม 2023 หากบัญชีถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้ในภายหลัง

นโยบายในครั้งนี้จะครอบคลุมเฉพาะบัญชีผู้ใช้งานทั่วไปแบบสมัครฟรี โดยบัญชีทางการรูปแบบธุรกิจ และสถานศึกษาจะไม่ถูกลบทิ้ง วิธีการง่าย ๆ ที่จะทำให้บัญชี Gmail ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใช้งานระยะเวลา 2 ปีไม่ถูกลบถาวรมีดังต่อไปนี้

  • ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Gmail เป็นระยะ
  • ใช้บริการของ Google เช่น Google Drive, YouTube, Google Play, Google Search Engine และ Google Photo
  • ลงชื่อเข้าใช้บริการภายนอก หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อด้วยบัญชี Google

ทาง Google จะส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมลหลัก และอีเมลสำรองเพื่อแจ้งเตือนเจ้าของบัญชีก่อนที่จะลบบัญชีแบบถาวรในเดือนธันวาคม 2023

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!