Sumsung

เครื่องSamsung Galaxy S22 ถูกแฮกผ่าน Zero-day ถึง 2 ครั้งภายในวันเดียว

ถึงแม้ว่า Samsung จะประกาศปล่อยอัปเดต Security Patch หรือแพตช์ความปลอดภัยประจำเดือนธันวาคมแล้ว แต่ Samsung Galaxy S22 ยังไม่ได้รับอัปเดตกันทุกเครื่อง ซึ่งช่องโหว่ Zero-day ถูกใช้โจมตีถึง 2 ครั้งภายใน 1 วัน

ทางด้าน Forbes รายงานว่า Galaxy S22 ถูกโจมตีโดยผ่านช่องโหว่แบบ Zero-day ถึง 2 ครั้ง ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่พบก่อนที่ผู้ผลิตจะทราบ ซึ่งการโจมตีดังกล่าวถูกค้นพบโดยสองทีมแฮกชั้นยอดที่เข้าร่วมในกิจกรรม Pwn2Own ในปีนี้ โดยช่องโหว่ดังกล่าวถูกค้นพบภายในงาน ยังไม่มีการค้นพบว่าถูกโจมตีจริงในปัจจุบัน

งาน Pwn2Own เป็นงานประจำปีที่จะให้เหล่าผู้มีฝีมือการแฮกมาแข่งกันแฮกอุปกรณ์ โดยปีที่แล้วมีเหตุการณ์ Galaxy S21 ถูกแฮกถึง 2 ครั้ง ภายใน 48 ชั่วโมง

จริง ๆ ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะ Samsung สามารถแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวได้ก่อนที่แฮกเกอร์จะรู้ถึงการมีของช่องโหว่นี้ โดย Forbes ได้ติดต่อทาง Samsung แล้ว แต่ยังไม่ได้คำตอบเรื่องตารางเวลาการอัปเดต

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!